Willem Pinksterboer

5 Elementen

inzichten vanuit de Oosterse Filosofie en Geneeskunst

EEN PODCAST SERIE MET WILLEM PINKSTERBOER

De Chinese filosofie kijkt naar de natuur om onze gezondheid te begrijpen. De beweging van het leven wordt uitgedrukt in de voortdurend beweging van levensenergie, Qi. Qi beweegt tussen de polariteit Yin/Yang en volgt de cyclus van de 5 Elementen.

De 5 elementen in het Chinese model zijn Hout – Vuur – Aarde – Metaal – Water. Deze elementen gaan in elkaar over zoals de seizoenen, zij voeden elkaar en houden elkaar in balans. Ieder element heeft een eigen dynamiek. Deze dynamiek komt tot uiting in een seizoen, in emoties, in een orgaan. Zo zie je de krachtige, naar buiten gerichte beweging van de energie van Hout terug in de Lente, in woede en creativiteit, in de Lever en de Galblaas.

DE MENS BINNEN DE ELEMENTEN

Je bent meer verbonden met de natuur dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat de veranderingen van de seizoenen direct voelbaar zijn in je pols? Als we zo direct resoneren met de seizoenen, dan kunnen we waarschijnlijk nog veel meer leren over onszelf en over onze gezondheid als we gewoon om ons heen kijken, én naar binnen voelen.

DE PODCAST SERIE

Hierover praat ik met acupuncturist, docent en Daoist Willem Pinksterboer. In een serie van 5 afleveringen gaan we de diepte in. Wat is de kracht van het midden, het Aarde element? Waarom koppelen we woede aan de Lever, en hoort angst bij de Nier? Gaandeweg ga je het grotere geheel zien. Je krijgt daardoor ook steeds meer inzicht in je eigen emoties, je eigen gezondheid. Je gaat voelen wat het betekent dat je eigen plek in dit leven deel is van een groter geheel. Een geheel dat altijd in beweging is.

Nieuwsgierig? Press play!

5 Elementen – het model

YIN – YANG – QI

Alle verschijnselen op aarde bestaan op basis van tegengestelde krachten die ze verbindt. Bijvoorbeeld een dag en een nacht, de aarde heeft een noord- en een zuidpool, eb en vloed, mannen en vrouwen. Die tegengestelde kracht trekt aan en creëert: mannen en vrouwen krijgen samen kinderen. Die beweging die door die aantrekking ontstaat is Qi.

Yang is het warme, het hoge, het beweeglijke, het actieve, Yin is het zware, het donkere, het passieve, het voedende.

5 ELEMENTEN

Wanneer hoog en laag naar elkaar toe worden getrokken ontstaan er 2 extra krachten. Wat hoog is gaat dalen, wat laag is gaat stijgen. Dan zijn er vier krachten: hoog, dalen, laag, stijgen. Warmte, afkoelen, koude, verwarmen.

Dit circuleert allemaal om een midden. En dat is de vijfde kracht.

Deze vijf krachten zijn gekoppeld aan de dynamiek van de vijf elementen, en gekoppeld aan onze organen. Eigenlijk kun je alles bekijken vanuit de dynamiek van die vijf elementen, of het nu onze geschiedenis is, wat er in ons lijf gebeurt, of in onze maatschappij. De relaties tussen mensen. Het is allemaal deel van een voortdurende cyclus van beweging.

Acupuncturist Willem Pinksterboer over angst

Angst is een heel vitale emotie die je waarschuwt dat er gevaar dreigt. Het laat je weten wanneer het eigenlijk niet zo goed gaat. Zonder angst weet je niet dat je leeft, daarom zoeken sommige mensen zo graag het uiterste avontuur op. Er is niks mis met angst (of met welke emotie dan ook). Het wordt pas lastig wanneer we onze angst willen onderdrukken of controleren.

ANGST VOOR ONZEKERHEID IN DE WESTERSE SAMENLEVING

In onze westerse samenleving hechten we bijzonder veel waarde aan controle. We willen zo veel mogelijk weten en kennis hebben over de dingen en de materie, zodat we die materie kunnen controleren. En die materie is eigenlijk de natuur waarin we leven, en het lijf waarin we leven. We zijn er enorm mee bezig om dit allemaal te kunnen beheersen, want dat maakt dat we ons veilig voelen.

Maar hoe veiliger we ons willen voelen, hoe meer de angst eigenlijk juist tussen de kieren door komt. Dit maakt ons onrustig en gejaagd. Het zorgt ervoor dat we slecht slapen en dat we allerlei psychische en lichamelijke gezondheidsklachten ontwikkelen.

ONZE ANGST VOOR DE DOOD

Onze westerse medische traditie lijkt er op te zijn gericht om de cyclus van het leven niet te laten gebeuren en de dood liefst te verslaan. We zijn ‘als de dood’ voor onze vergankelijkheid. Dat we steeds langer leven zien we als het grote bewijs dat onze medische wetenschap een succes is. Maar voelt dit ook zo?

Natuurlijk is het van geweldige waarde is dat kinderen niet meer sterven aan een infectieziekte, dat we levensreddende operaties kunnen uitvoeren. Tegelijk moeten we niet uit het oog verliezen hoe ziekmakend een te groot verzet tegen onze natuurlijke vergankelijkheid kan zijn.

HET CHINESE MODEL VAN DE VIJF ELEMENTEN EN QI

Hoe moet het dan wel? We zouden om te beginnen weer eens kunnen kijken naar natuurvolkeren zoals de Aboriginals in Australië of Indianen in Noord- en Zuid Amerika. Dan zie je dat zij veel beter begrijpen hoe afhankelijk we zijn van de natuur. De Chinezen hebben hier een prachtige theorie omheen gemaakt. In dit model komt alles samen en hier zie je de cyclische werking van de natuur terug in je lijf, in je organen, in onze relaties.

ANGST BINNEN DE VIJF ELEMENTEN

Wat heeft angst te maken met de vijf elementen? De emotie angst en de richting die de Qi van angst gaat hoort bij het water element, de diepte, de duisternis. Bij de Nier. En zoals je ziet in het model beïnvloeden alle krachten elkaar, dus het effect van angst kan zich uiteindelijk in alle organen in je lijf manifesteren. (Note: het element Aarde, het midden, wordt in het model na het Vuur element en voor het Metaal element geplaatst, en is zo onderdeel van de cyclus.)

DE VIJF ELEMENTEN IN DE PRAKTIJK – MIGRAINE

In de praktijk van Willem komen mensen met allerlei vraagstukken zoals chronische angstklachten en ook lichamelijke klachten. Vaak gaat dit samen. “Ik denk dat klachten eigenlijk een oproep zijn om wakker te worden. Ze bieden je de kans om anders in het leven te gaan staan.”

Een voorbeeld. Er kwam een vrouw bij me met een vrij forse migraine. Bij migraine spreken we in het westen vaak van een aanval. Dit zou betekenen dat het gaat om iets dat ons van buitenaf aanvalt, waar je slachtoffer van bent en waartegen je je moet verdedigen.

Vanuit de chinese geneeskunst zien we het echter als het gevolg van een disbalans in jezelf. Met acupunctuur en eventueel met chinese kruiden kun je die disbalans opheffen. Die disbalans is echter ook vaak het gevolg van de manier waarop mensen in het leven staan. In mijn werk kijk ik juist hiernaar, samen met m’n cliënt.”

Migraine wordt binnen het Chinese model vaak gekoppeld aan de Lever. Bij de Lever hoort een heel naar buiten gerichte energie, zoals creativiteit en de emotie woede. Maar dit kan weer gedreven worden door angst (Water). Wanneer je bijvoorbeeld een enorme angst hebt om te falen kan die angst er voor zorgen dat je je sterk naar buiten gaat richten, dat je enorm wilt presteren, steeds maar meer wilt bereiken. In plaats van uit te rusten en toe te geven dat je het niet weet (ofwel loslaten, de energie van Metaal) ga je maar door en hou je krampachtig vast, wat spierspanning en misschien zelfs je bloeddruk verhoogt. De Lever komt onder druk te staan met bijvoorbeeld migraine tot gevolg.

WAT HEB IK NODIG? – VAN FIXEN MAAR VOEDEN

Bij deze vrouw was dat niet anders. Door dit te gaan zien kon zij voelen wat er door deze migraine van haar werd gevraagd. In plaats van te vragen ‘wat moet ik doen om dit probleem, de migraine, op te lossen’, kon ze zichzelf de vraag stellen ‘wat heb ik nodig?’. En ze had het nodig om beter te gaan zorgen voor zichzelf. Op die manier ben je niet meer bezig met fixen, maar met voeden.

Sindsdien kreeg ze minder vaak een aanval. Ze kon zich beter verhouden met de migraine, waardoor ze deze eigenlijk kon ombuigen.

HULP BIJ ANGSTKLACHTEN

De aanpak van Willem ligt dus niet in het fixen van het probleem, maar in weer verbinding maken met je lijf. Zodat je gaat voelen dat je niet een lijf hebt, maar dat je dat ook echt bent. Maar hoe gaat zoiets dat dan?

“Het is gemakkelijk gezegd ‘je moet gewoon voelen’. Maar als je met al je aandacht naar de plek in je lijf gaat waar je angst voelt, wordt er ontzettend veel getriggerd. Dat helpt niet. Het vraagt zorgvuldigheid, en daar begeleid ik je bij. Ik stel vragen en gebruik ook mijn eigen lichaam als een soort klankkast. Ik voel wat het met mij doet, neem waar wat het bij mij oproept. Ik heb geleerd om niet te snel een diagnose te willen stellen maar uit oprechte nieuwsgierigheid te onderzoeken wat er echt speelt.

Het is nodig om weer in je lichaam te zakken, om je weer met je lichaam te verbinden. Maar wel op een manier en tempo waarbinnen je je veilig voelt. Met zorg, liefdevol. Zoals je omgaat met een kind dat vastzit in zijn emotie en dat alleen nog maar zegt ‘ga weg, ga weg!’. Dan weet je okay, ik moet je even met rust laten. Maar je gaat niet boodschappen doen. Je blijft in de buurt. En af en toe vraag je even ‘kan ik iets voor je doen al?’
Ik begeleid mensen om heel langzaam het contact dat verloren is gegaan te herstellen. Zorgvuldig weer vertrouwen vinden. Want vertrouwen is het tegengif van angst.”

DE RIJKDOM VAN DE CHINESE GENEESKUNST

De Chinese geneeskunde heeft zo’n ongelooflijke rijkdom aan kennis. Het biedt zo’n helder beeld van wat er speelt in ons lijf, en wat er in de maatschappij speelt. Het is uniek omdat het het materiële met het emotionele en spirituele verbindt, alles komt samen. Dit geeft zulke waardevolle inzichten, niet alleen voor de acupuncturist, maar juist voor de cliënt zelf. Dus deelt Willem zijn kennis met zijn cliënten zodat zij zelf tot inzicht kunnen komen. Het past helemaal in deze tijd die echt vraagt om bewustwording en verandering.

AUTONOMIE OVER JE QI

“Als acupuncturist zie ik het als mijn taak om de Qi weer te reguleren. Dat doe ik op de eerste plaats met aandacht, om te zorgen dat mensen zelf inzicht krijgen in hun eigen patronen. Daarnaast maak ik het in mijn praktijk het tastbaar door te vragen welke beweging hun Qi nodig heeft. Het reguleren van Qi gebeurt dan vaak al ‘vanzelf’, zonder naalden.

Als er extra support nodig is, bijvoorbeeld omdat iemand uitgeput is, dan gebruik ik acupunctuur en Chinese kruiden. Maar bij voorkeur alleen ter ondersteuning van het proces van transformatie en heelwording. Want wat is nou mooier dan dat je mensen zelf de regie kunt geven over hun Qi?”

BOEKENTIP VAN WILLEM

Zhuang Zi, De Volledige geschriften
Het grote klassieke boek van het Taoïsme

vertaald en toegelicht door Kristoffer Schipper

De geschriften van Zhuang Zi behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdze) is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn ideeën zijn totaal anders. In deze grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappijkritiek gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij lacht om menselijke vooroordelen en taboes en heeft niets op met het zinneloos najagen van onhaalbare idealen. In plaats daarvan toont ons hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen.
Dit is een van de oerteksten van het taoïsme. Het heeft een zeer grote invloed uitgeoefend, niet alleen op de filosofie, maar ook op de kunst van het Verre Oosten.

De mens heeft al duizenden jaren dezelfde vragen en problemen. De Tao biedt zowel antwoorden als oplossingen en lijkt een zeer praktische levenswijze voor te staan.

Willem Pinksterboer

Het Centrum voor Oosterse Geneeswijzen vind je in Haarlem. Kijk op de website voor alle info over Willem’s behandelwijze. Ga vooral ook zijn inspirerende blogs lezen, die vind je op deze website.

Bedankt voor het lezen van m’n blog!

XXX Nathalie

Willem Pinksterboer

5 Elementen

inzichten vanuit de Oosterse Filosofie en Geneeskunst

EEN PODCAST SERIE MET WILLEM PINKSTERBOER

De Chinese filosofie kijkt naar de natuur om onze gezondheid te begrijpen. De beweging van het leven wordt uitgedrukt in de voortdurend beweging van levensenergie, Qi. Qi beweegt tussen de polariteit Yin/Yang en volgt de cyclus van de 5 Elementen.

De 5 elementen in het Chinese model zijn Hout – Vuur – Aarde – Metaal – Water. Deze elementen gaan in elkaar over zoals de seizoenen, zij voeden elkaar en houden elkaar in balans. Ieder element heeft een eigen dynamiek. Deze dynamiek komt tot uiting in een seizoen, in emoties, in een orgaan. Zo zie je de krachtige, naar buiten gerichte beweging van de energie van Hout terug in de Lente, in woede en creativiteit, in de Lever en de Galblaas.

DE MENS BINNEN DE ELEMENTEN

Je bent meer verbonden met de natuur dan je denkt. Wist je bijvoorbeeld dat de veranderingen van de seizoenen direct voelbaar zijn in je pols? Als we zo direct resoneren met de seizoenen, dan kunnen we waarschijnlijk nog veel meer leren over onszelf en over onze gezondheid als we gewoon om ons heen kijken, én naar binnen voelen.

DE PODCAST SERIE

Hierover praat ik met acupuncturist, docent en Daoist Willem Pinksterboer. In een serie van 5 afleveringen gaan we de diepte in. Wat is de kracht van het midden, het Aarde element? Waarom koppelen we woede aan de Lever, en hoort angst bij de Nier? Gaandeweg ga je het grotere geheel zien. Je krijgt daardoor ook steeds meer inzicht in je eigen emoties, je eigen gezondheid. Je gaat voelen wat het betekent dat je eigen plek in dit leven deel is van een groter geheel. Een geheel dat altijd in beweging is.

Nieuwsgierig? Press play!

5 Elementen

YIN – YANG – QI

Alle verschijnselen op aarde bestaan op basis van tegengestelde krachten die ze verbindt. Bijvoorbeeld een dag en een nacht, de aarde heeft een noord- en een zuidpool, eb en vloed, mannen en vrouwen. Die tegengestelde kracht trekt aan en creëert: mannen en vrouwen krijgen samen kinderen. Die beweging die door die aantrekking ontstaat is Qi.

Yang is het warme, het hoge, het beweeglijke, het actieve, Yin is het zware, het donkere, het passieve, het voedende.

5 ELEMENTEN

Wanneer hoog en laag naar elkaar toe worden getrokken ontstaan er 2 extra krachten. Wat hoog is gaat dalen, wat laag is gaat stijgen. Dan zijn er vier krachten: hoog, dalen, laag, stijgen. Warmte, afkoelen, koude, verwarmen.

Dit circuleert allemaal om een midden. En dat is de vijfde kracht.

Deze vijf krachten zijn gekoppeld aan de dynamiek van de vijf elementen, en gekoppeld aan onze organen. Eigenlijk kun je alles bekijken vanuit de dynamiek van die vijf elementen, of het nu onze geschiedenis is, wat er in ons lijf gebeurt, of in onze maatschappij. De relaties tussen mensen. Het is allemaal deel van een voortdurende cyclus van beweging.

Acupuncturist Willem Pinksterboer over angst

Angst is een heel vitale emotie die je waarschuwt dat er gevaar dreigt. Het laat je weten wanneer het eigenlijk niet zo goed gaat. Zonder angst weet je niet dat je leeft, daarom zoeken sommige mensen zo graag het uiterste avontuur op. Er is niks mis met angst (of met welke emotie dan ook). Het wordt pas lastig wanneer we onze angst willen onderdrukken of controleren.

ANGST VOOR ONZEKERHEID IN DE WESTERSE SAMENLEVING

In onze westerse samenleving hechten we bijzonder veel waarde aan controle. We willen zo veel mogelijk weten en kennis hebben over de dingen en de materie, zodat we die materie kunnen controleren. En die materie is eigenlijk de natuur waarin we leven, en het lijf waarin we leven. We zijn er enorm mee bezig om dit allemaal te kunnen beheersen, want dat maakt dat we ons veilig voelen.

Maar hoe veiliger we ons willen voelen, hoe meer de angst eigenlijk juist tussen de kieren door komt. Dit maakt ons onrustig en gejaagd. Het zorgt ervoor dat we slecht slapen en dat we allerlei psychische en lichamelijke gezondheidsklachten ontwikkelen.

ONZE ANGST VOOR DE DOOD

Onze westerse medische traditie lijkt er op te zijn gericht om de cyclus van het leven niet te laten gebeuren en de dood liefst te verslaan. We zijn ‘als de dood’ voor onze vergankelijkheid. Dat we steeds langer leven zien we als het grote bewijs dat onze medische wetenschap een succes is. Maar voelt dit ook zo?

Natuurlijk is het van geweldige waarde is dat kinderen niet meer sterven aan een infectieziekte, dat we levensreddende operaties kunnen uitvoeren. Tegelijk moeten we niet uit het oog verliezen hoe ziekmakend een te groot verzet tegen onze natuurlijke vergankelijkheid kan zijn.

HET CHINESE MODEL VAN DE VIJF ELEMENTEN EN QI

Hoe moet het dan wel? We zouden om te beginnen weer eens kunnen kijken naar natuurvolkeren zoals de Aboriginals in Australië of Indianen in Noord- en Zuid Amerika. Dan zie je dat zij veel beter begrijpen hoe afhankelijk we zijn van de natuur. De Chinezen hebben hier een prachtige theorie omheen gemaakt. In dit model komt alles samen en hier zie je de cyclische werking van de natuur terug in je lijf, in je organen, in onze relaties.

ANGST BINNEN DE VIJF ELEMENTEN

Wat heeft angst te maken met de vijf elementen? De emotie angst en de richting die de Qi van angst gaat hoort bij het water element, de diepte, de duisternis. Bij de Nier. En zoals je ziet in het model beïnvloeden alle krachten elkaar, dus het effect van angst kan zich uiteindelijk in alle organen in je lijf manifesteren. (Note: het element Aarde, het midden, wordt in het model na het Vuur element en voor het Metaal element geplaatst, en is zo onderdeel van de cyclus.)

DE VIJF ELEMENTEN IN DE PRAKTIJK – MIGRAINE

In de praktijk van Willem komen mensen met allerlei vraagstukken zoals chronische angstklachten en ook lichamelijke klachten. Vaak gaat dit samen. “Ik denk dat klachten eigenlijk een oproep zijn om wakker te worden. Ze bieden je de kans om anders in het leven te gaan staan.”

Een voorbeeld. Er kwam een vrouw bij me met een vrij forse migraine. Bij migraine spreken we in het westen vaak van een aanval. Dit zou betekenen dat het gaat om iets dat ons van buitenaf aanvalt, waar je slachtoffer van bent en waartegen je je moet verdedigen.

Vanuit de chinese geneeskunst zien we het echter als het gevolg van een disbalans in jezelf. Met acupunctuur en eventueel met chinese kruiden kun je die disbalans opheffen. Die disbalans is echter ook vaak het gevolg van de manier waarop mensen in het leven staan. In mijn werk kijk ik juist hiernaar, samen met m’n cliënt.”

Migraine wordt binnen het Chinese model vaak gekoppeld aan de Lever. Bij de Lever hoort een heel naar buiten gerichte energie, zoals creativiteit en de emotie woede. Maar dit kan weer gedreven worden door angst (Water). Wanneer je bijvoorbeeld een enorme angst hebt om te falen kan die angst er voor zorgen dat je je sterk naar buiten gaat richten, dat je enorm wilt presteren, steeds maar meer wilt bereiken. In plaats van uit te rusten en toe te geven dat je het niet weet (ofwel loslaten, de energie van Metaal) ga je maar door en hou je krampachtig vast, wat spierspanning en misschien zelfs je bloeddruk verhoogt. De Lever komt onder druk te staan met bijvoorbeeld migraine tot gevolg.

WAT HEB IK NODIG? – VAN FIXEN MAAR VOEDEN

Bij deze vrouw was dat niet anders. Door dit te gaan zien kon zij voelen wat er door deze migraine van haar werd gevraagd. In plaats van te vragen ‘wat moet ik doen om dit probleem, de migraine, op te lossen’, kon ze zichzelf de vraag stellen ‘wat heb ik nodig?’. En ze had het nodig om beter te gaan zorgen voor zichzelf. Op die manier ben je niet meer bezig met fixen, maar met voeden.

Sindsdien kreeg ze minder vaak een aanval. Ze kon zich beter verhouden met de migraine, waardoor ze deze eigenlijk kon ombuigen.

HULP BIJ ANGSTKLACHTEN

De aanpak van Willem ligt dus niet in het fixen van het probleem, maar in weer verbinding maken met je lijf. Zodat je gaat voelen dat je niet een lijf hebt, maar dat je dat ook echt bent. Maar hoe gaat zoiets dat dan?

“Het is gemakkelijk gezegd ‘je moet gewoon voelen’. Maar als je met al je aandacht naar de plek in je lijf gaat waar je angst voelt, wordt er ontzettend veel getriggerd. Dat helpt niet. Het vraagt zorgvuldigheid, en daar begeleid ik je bij. Ik stel vragen en gebruik ook mijn eigen lichaam als een soort klankkast. Ik voel wat het met mij doet, neem waar wat het bij mij oproept. Ik heb geleerd om niet te snel een diagnose te willen stellen maar uit oprechte nieuwsgierigheid te onderzoeken wat er echt speelt.

Het is nodig om weer in je lichaam te zakken, om je weer met je lichaam te verbinden. Maar wel op een manier en tempo waarbinnen je je veilig voelt. Met zorg, liefdevol. Zoals je omgaat met een kind dat vastzit in zijn emotie en dat alleen nog maar zegt ‘ga weg, ga weg!’. Dan weet je okay, ik moet je even met rust laten. Maar je gaat niet boodschappen doen. Je blijft in de buurt. En af en toe vraag je even ‘kan ik iets voor je doen al?’
Ik begeleid mensen om heel langzaam het contact dat verloren is gegaan te herstellen. Zorgvuldig weer vertrouwen vinden. Want vertrouwen is het tegengif van angst.”

DE RIJKDOM VAN DE CHINESE GENEESKUNST

De Chinese geneeskunde heeft zo’n ongelooflijke rijkdom aan kennis. Het biedt zo’n helder beeld van wat er speelt in ons lijf, en wat er in de maatschappij speelt. Het is uniek omdat het het materiële met het emotionele en spirituele verbindt, alles komt samen. Dit geeft zulke waardevolle inzichten, niet alleen voor de acupuncturist, maar juist voor de cliënt zelf. Dus deelt Willem zijn kennis met zijn cliënten zodat zij zelf tot inzicht kunnen komen. Het past helemaal in deze tijd die echt vraagt om bewustwording en verandering.

AUTONOMIE OVER JE QI

“Als acupuncturist zie ik het als mijn taak om de Qi weer te reguleren. Dat doe ik op de eerste plaats met aandacht, om te zorgen dat mensen zelf inzicht krijgen in hun eigen patronen. Daarnaast maak ik het in mijn praktijk het tastbaar door te vragen welke beweging hun Qi nodig heeft. Het reguleren van Qi gebeurt dan vaak al ‘vanzelf’, zonder naalden.

Als er extra support nodig is, bijvoorbeeld omdat iemand uitgeput is, dan gebruik ik acupunctuur en Chinese kruiden. Maar bij voorkeur alleen ter ondersteuning van het proces van transformatie en heelwording. Want wat is nou mooier dan dat je mensen zelf de regie kunt geven over hun Qi?”

BOEKENTIP VAN WILLEM

Zhuang Zi, De Volledige geschriften
Het grote klassieke boek van het Taoïsme

vertaald en toegelicht door Kristoffer Schipper

De geschriften van Zhuang Zi behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdze) is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn ideeën zijn totaal anders. In deze grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappijkritiek gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij lacht om menselijke vooroordelen en taboes en heeft niets op met het zinneloos najagen van onhaalbare idealen. In plaats daarvan toont ons hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen.
Dit is een van de oerteksten van het taoïsme. Het heeft een zeer grote invloed uitgeoefend, niet alleen op de filosofie, maar ook op de kunst van het Verre Oosten.

De mens heeft al duizenden jaren dezelfde vragen en problemen. De Tao biedt zowel antwoorden als oplossingen en lijkt een zeer praktische levenswijze voor te staan.

Willem Pinksterboer

Het Centrum voor Oosterse Geneeswijzen vind je in Haarlem. Kijk op de website voor alle info over de behandelwijze van Willem. Ga vooral ook zijn inspirerende blogs lezen. Die vind je op deze website.

Bedankt voor het lezen van m’n blog!

XXX Nathalie